Są dwie ważne rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o style układania mozaiki.  Są nimi położenie i rozmiar tessery. Tessera (łac. tessera, zdrobniale tessella) to kostka lub płytka będąca materiałem do układania mozaiki. W zależności od jej wielkości, wyróżniamy mozaiki takie jak:

MOZAIKA WSPÓŁCZESNA -  podstawowa wielkość płytki o bokach długości 20 mm (3/8"). Jest to dobra wielkość dla mozaiki około 9 m2.

MOZAIKA BIZANTYJSKA - wynosi 20 mm x 10 mm (3/4" x 3/8"). Jest to rozmiar weneckiej smalty, zapewniający ekspresywny przepływ koloru.

MOZAIKA RZYMSKA - 10mm x 10mm (3/8" x 3/8") , razem z tesserami o nieregularnym  kształcie charakteryzuje mozaikę rzymską.

MIKROMOZAIKA - 5mm x 5mm (3/16" x 3/16") i mniejsze. Maleńkie tessery używane do małych detali i wykańczania pracy.                                       

   Oczywiście jest bezpośredni związek pomiędzy złożonością projektu, rozmiarem tessery i końcowym kosztem  pracy.

   Tradycyjny sposób w jaki tessery są ułożone obok siebie nadały nazwy poszczególnym stylom. Oczywiście zdefiniowane style nie są przyczyną do trzymania się wyłącznie jednego. Główne z nich to:

OPUS REGULATUM - tessery leżą w regularnym wzorze kratki;OPUS TESSELATUM - tessery leżą regularnie we wzorze cegiełki, może być to wzór  układany horyzontalnie bądź wertykalnie;OPUS VERMICULATUM -  z łac. vermis- robak,  jest najbardziej ekspresyjną formą układania mozaiki. Tessery leżą wzdłuż konturów elementów obrazu, podkreślając ich formę. Cały obraz jest bardzo dynamiczny, wymaga intensywnej pracy i wysokich umiejętności układania;

OPUS SECTILE/ FLORENTINE - ta technika jest używana szeroko w islamskich mozaikach i znana tam pod nazwą " Zillij". Płytki, zazwyczaj szkliwione większe  płytki ceramiczne, są cięte do kształtu obrysowując formę. Przynosi najlepszy efekt w większych skalach wymagających relatywnie większych  płytek;OPUS PALLADIANUM - ta technika najlepiej ze wszystkich współczesny klimat mozaiki. Tessery są cięte w przypadkowe kształty. Ta tekstura jest używana również do tła i również wymaga  intensywnej pracy.

OPUS CLASSICUM - ta technika to  połączenie opus tesselatum (tło) i vermiculatum (emblema - główny motyw mozaiki). Tworzy ostry i czysty obraz. Jest to główny styl zdefiniowany we wspaniałych rzymskich mozaikach.

 OPUS MUSIVUM - bardziej współczesny styl mozaiki .Jest to najbardziej ekspresywna forma mozaiki, pokazująca teksurę, używane są różne wielkości tesser. Jest to efekt przypominający okręgi na stawie, z powtarzającymi się rzędami tesser, które rozchodzą się, wypełniając tło aż do krawędzi obszaru mozaiki.

Zapraszamy do kontaktu


 

 

Pracownia Artystyczna Veronka Urszula Sot

26-600 Radom ul.Kapturska

tel +48 698 783 496